Logo2 

Ring
30 33 46 47
Marianne Aaen Thorsen

 

   Web:www.ordifokus.dk                                                Mail: mail@ordifokus.dk

 Introduktion 
 Demonstration 
 Anmeldelser 
 Priser & bestilling 
 Opdateringer 
 Introduktion til Auditesten 
 Anvendelse af Auditesten 
 Baggrund for Auditesten 
 Demonstration af Auditesten 
 Test - Fredensborg og Rudersdal 
 Anmeldelser af Auditesten 
 Taleaudiometri 
 Pris & bestilling af Auditesten 
 Opdateringer af Auditesten 
 Krav til udstyr 
 Intro Udvidet Dialogisk Læsning 
 Pris & bestilling af UDL 
 Tilbud om kurser og foredrag 
 Eksempler på kurser og foredrag 
 Undervisningsmaterialer 
 Uddannelse 
 Ansættelser 
 Artikler og udgivelser 
 Øvrigt 
  ...  
  Forside  
  Læsetestprogrammet  
  Auditesten  
  Udvidet Dialogisk Læsning  
  Undervisning  
  Curriculum Vitae  
  Praktiske oplysninger  
  Kundeliste  
  Link  
 

 

 

Indlæsning

Demonstration af
indlæsning

 

Let indlæsning og beregning af læseresultater


Med programmet er det meget let at indlæse og få beregnet læseresultater for den enkelte elev og for klassen som helhed.

En række hjælpefaciliteter og koder indlagt i programmet gør indlæsningen sikker og hindrer fejlindtastninger.

Klik her eller på figuren for at se og høre, hvordan indlæsning foretages i programmet.


Klassen

Demonstration af
overblik over elev og klasse

 

Få overblik over elevens og klassens resultater

Programmet indeholder en række visuelle hjælpemidler til at give et hurtigt overblik over den enkelte elevs resultater og over klassen som helhed.

Klik her eller på figuren for at se og høre om, hvordan der kan skabes overblik ved hjælp af programmet.

 

 Overfør

Demonstration af
arkivering

 

Gem data til senere analyser og til brug for læsekonsulenten

Efter indlæsning af klasseresultater overføres data automatisk til et fælles arkiv, hvorfra de senere kan hentes frem. Den enkelte testtager kan hente sine egne indtastede data, og læsekonsulenten kan hente alle data fra alle skoler.

Dette gør det meget let at lave sammenlignende undersøgelser mellem klasser og mellem skoler - og beregning af den kommunale læsestandard. Også udvikling over tid følges let, da alle indlæste resultater er arkiveret.

Klik her eller på figuren for at se og høre om, hvor let data overføres til det fælles arkiv med programmet

 

Skolen

Demonstration af
overblik over klasser på skolen

 

Få overblik over klasser på de enkelte skoler

Med programmet er det meget let at få overblik over resultater fra flere forskellige klasser samtidigt.

Klik her eller på figuren for at se og høre om, hvordan der kan skabes overblik på tværs af klasserne med programmet.

 

 

Kommunen

Demonstration af
overblik over skoler i kommunen

 

Få overblik over alle elever, klasser og skoler i kommunen

Med programmet er det meget let at få overblik over resultater fra flere forskellige skoler samtidigt og dermed også få et samlet overblik over hele kommunens læseresultater - både aktuel situation og udvikling over tid. Programmet giver mulighed for at se gennemsnitsdata, der kan anvendes ved etablering eller justering af kommunale læsestandarder.

Klik her eller på figuren for at se og høre om, hvordan der kan skabes overblik på tværs af skolerne med programmet.

Se anmeldelser af programmet.