Logo2 

Ring
30 33 46 47
Marianne Aaen Thorsen

 

   Web:www.ordifokus.dk                                                Mail: mail@ordifokus.dk

 Introduktion 
 Demonstration 
 Anmeldelser 
 Priser & bestilling 
 Opdateringer 
 Introduktion til Auditesten 
 Anvendelse af Auditesten 
 Baggrund for Auditesten 
 Demonstration af Auditesten 
 Test - Fredensborg og Rudersdal 
 Anmeldelser af Auditesten 
 Taleaudiometri 
 Pris & bestilling af Auditesten 
 Opdateringer af Auditesten 
 Krav til udstyr 
 Intro Udvidet Dialogisk Læsning 
 Pris & bestilling af UDL 
 Tilbud om kurser og foredrag 
 Eksempler på kurser og foredrag 
 Undervisningsmaterialer 
 Uddannelse 
 Ansættelser 
 Artikler og udgivelser 
 Øvrigt 
  ...  
  Forside  
  Læsetestprogrammet  
  Auditesten  
  Udvidet Dialogisk Læsning  
  Undervisning  
  Curriculum Vitae  
  Praktiske oplysninger  
  Kundeliste  
  Link  
 

 


 

    

 

    Kurser Motiv2

 

 

 

 

 

Kurser Motiv3

Eksempler på kurser og foredrag

 

Kurser

Fra 2007 til 2009 koordinator og underviser på kurset "Elever med dysleksi" på CVU København og Nordsjælland/UCC.

I samme periode har jeg samme sted undervist på følgende kurser:
- Pædagogisk evaluering
- Specialundervisning
- Specialpædagogisk grundkursus

Fra 2006 til 2009 underviser på PD-modulet "Sproglige vanskeligheder" på CVU København og Nordsjælland samt på CVU Storkøbenhavn i emnet:
"Taleprocessering, talesprog og skriftsprog"

I 2008 underviser på PD-modulet "Læsevanskeligheder" på CVU København og Nordsjælland i emnet: "Forudsigelse og forebyggelse af læsevanskeligheder"

I 2010 instruktør på kursus om forudsætninger for skriftsprog, skriftsprogsudvikling og -vanskeligheder samt undersøgelser heraf. Se handouts fra kurset her.

Herudover har jeg givet kortere kurser til lærere og talepædagoger i en del kommuner.

Se eksempler på undervisningsmateriale fra mine kurser. 

 

Foredrag

"Taleprocessering", Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Søllerød Kommune, 2006

"Talepædagogen og læsepædagogen som vigtige samarbejdspartnere", Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Hotel Nyborg Strand, 2006

"Talepædagogen og læsepædagogen som vigtige samarbejdspartnere", Ejbyskolen, Odense, 2006

"Talepædagogen og læsepædagogen som vigtige samarbejdspartnere", Hovedstadens Ordblindeskole, 2007

"Sproglige forudsætninger for læsning", samtlige børnehavepædagoger i Fredensborg Kommune, 2008

"Sammenhænge mellem læseudvikling, talesproglig udvikling og taleprocessering", Efteruddannelseskursus for Tale-hørelærere i Folkeskolen, Vingstedcentret, 23. september 2009

 

Workshop

"Forstå dit barns ordblindhed" - om netværk for forældre til ordblinde børn - på ORD12 den 22. marts 2012. Workshoppen blev afholdt i samarbejde med Birgit Dilling Jandorf, leder af ordblindeafdelingen i ViHS.