Logo2 

Ring
30 33 46 47
Marianne Aaen Thorsen

 

   Web:www.ordifokus.dk                                                Mail: mail@ordifokus.dk

 Introduktion 
 Demonstration 
 Anmeldelser 
 Priser & bestilling 
 Opdateringer 
 Introduktion til Auditesten 
 Anvendelse af Auditesten 
 Baggrund for Auditesten 
 Demonstration af Auditesten 
 Test - Fredensborg og Rudersdal 
 Anmeldelser af Auditesten 
 Taleaudiometri 
 Pris & bestilling af Auditesten 
 Opdateringer af Auditesten 
 Krav til udstyr 
 Intro Udvidet Dialogisk Læsning 
 Pris & bestilling af UDL 
 Tilbud om kurser og foredrag 
 Eksempler på kurser og foredrag 
 Undervisningsmaterialer 
 Uddannelse 
 Ansættelser 
 Artikler og udgivelser 
 Øvrigt 
  ...  
  Forside  
  Læsetestprogrammet  
  Auditesten  
  Udvidet Dialogisk Læsning  
  Undervisning  
  Curriculum Vitae  
  Praktiske oplysninger  
  Kundeliste  
  Link  
 

 

 

 

 

 

AuditestPindePenne

   

 

 

 

 

 

Talestøj og hvid støj

 

 

 

 

 

 

 

Konsonantskema  

BAGGRUND FOR AUDITESTEN

Auditesten er blevet udviklet i løbet af 2 år med start i 2008. Men allerede i 2003 fik jeg min første idé om at udvikle testen, da jeg som tale- og læsepædagog på Ordblindeinstituttet i Ballerup lavede en undersøgelse af sammenhængene mellem de ordblinde elevers stavefærdigheder, deres fonologiske opmærksomhed og deres taleprocessering. Undersøgelsen kan tyde på, at graden af de ordblinde elevers udtaledistinkthed har stor betydning for deres mulighed for at udnytte fonologisk opmærksomhed i stavning.

 

I undersøgelsen undersøgte jeg flere processer i elevernes taleprocessering. Det viste sig bl.a., at nogle elevers auditive diskrimination af sproglyd tilsyneladende havde større sammenhæng med deres øvrige taleprocessringsfærdigheder, hvis den blev målt med talestøj i baggrunden.

 

Jeg fik derfor lyst til at lave en test til auditiv diskrimination af sproglyd med let mulighed for at få talestøj i baggrunden. Det var i første omgang meningen, at testen kun skulle anvendes i mit eget talepædagogiske arbejde. Men da vi (Arne Aaen og jeg) fik den idé, at testen skulle være computerbaseret, så vi en masse muligheder for at udvikle og udvide testen. Så det, der engang blot skulle være et lille redskab til eget brug, er nu efter 2 år og mange timers arbejde blevet til Auditesten. 

Vi håber, at andre - talepædagoger, læsepædagoger, specialunderviser og undervisere i dansk som andetsprog – kan få glæde af Auditesten. 

Udviklet med inspiration

Mange personer har givet os inspiration og fagligt input undervejs i processen.

Tak til:

 

·         Nina Grønnum, fonetiker og forfatter til flere bøger om fonetik

·         Ulla Lahti, audiologopæd og ph.d.-stipendiat

·         Talepædagogerne og ledelsen i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Fredensborg Kommune

·         Alle de mennesker, som har ladet sig fotografere

·         De mange børn, som har lagt ”øre” til Auditesten siden 2008

 Læs eventuelt introduktionen til Auditesten (der også findes som printbar folder).

 

Se videoklip. der demonstrerer dele af Auditesten.

 

Auditesten leveres med detaljeret brugervejledning. Hele brugervejledningen kan hentes på dette link - brugervejledning.

 

Se priser og bestillingsformular.